top of page

ZAPISZ SIĘ

Formularz zapisu na sesję zdjęciową

Zapis na sesję jest jednoznaczny z zawarciem umowy na wykonanie sesji zdjęciowej.

Zapis jest ważny po wcześniejszym zapoznaniu się z cennikiem i uzgodnieniu daty sesji.

Za wykonaną usługę chcę otrzymać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania fotografii. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz utrwalonych na fotografii podczas sesji zdjęciowej celem wykonania sesji zdjęciowej, obróbki cyfrowej fotografii zawierających mój wizerunek, publikacji w zabezpieczonej galerii online umozliwiającej mi wybór zdjęć, a także ich utrwalenia w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że w każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu 51-423, ul. Olsztyńska 13 NIP: 8951340521 Aby prawidłowo i sprawnie wykonać przedmiot umowy, wyrażam zgodę na to, że dane osobowe będą przekazane serwisowi pośredniczącemu w wykonaniu usługi fotograficznej, a w szczególności w umożliwieniu wyboru i pośredniczącemu w zleceniu druku zdjęć, a także podmiotowi trzeciemu zajmującemu się drukiem zdjęć. Dane pozyskane w związku z wykonaniem sesji oraz odbitek zdjęć, będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną zniszczone.

Przysługuje mi prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz ich poprawiania,usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres e-mail: rodo@infimedia.pl albo wyślę żądanie pocztą na adres Administratora danych.

Regulamin sesji

Chcąc wziąźć udział w sesji zapoznaj się z Regulaminem. Regulamin sesji dostępny jest tutaj.

Uwagi

bottom of page